Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

NOWE ZASADY KONKURENCYJNEGO WYBORU WYKONAWCÓW W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie informuje, iż w dniu 16.09.2019 r. weszła w życie aktualizacja dokumentu: Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Nowe regulacje obowiązują dla UMÓW ZAWARTYCH PO DNIU 30 września 2019 r. Beneficjenci umów zawartych do dnia 30 września 2019 r. będą mieli również możliwość rozliczania się na podstawie nowych zasad poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia wraz z wnioskiem o płatność.

NOWE ZASADY KONKURENCYJNEGO WYBORU WYKONAWCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO "RYBACTWO I MORZE" - obowiązujące dla umów podpisanych po 30 września 2019 r.

ZASADY KONKURENCYJNEGO WYBORU WYKONAWCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO "RYBACTWO I MORZE" - obowiązujące dla umów podpisanych do 30 września 2019 r.