Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Nowa strategia na lata 2021-2027 - ankieta

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 LGR Kaszuby zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z Państwa opiniami na temat postrzegania, działalności i aktywności Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia skuteczności planowanych rozwiązań, które mają się przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców.
Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.
Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Ankieta – LSR 2021-2023