Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA

Szanowni Państwo, uprawnieni do rybactwa na obszarze LGR Kaszuby

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby stoi przed wyzwaniem zdobycia środków finansowych na kolejny okres budżetowy na lata 2021-2027, pozwalających na realizację lokalnej strategii rozwoju naszego obszaru.

Będzie to również szansa dla Państwa, dzięki możliwości otrzymania dotacji na rozwój działalności gospodarczej.

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie budżetowej, istotnym elementem decydującym o wysokości przyznanego wsparcia na rozwój naszego obszaru będzie tzw. wskaźnik rybackości, który określa wielkość produkcji rybactwa na danym obszarze.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wypełnienie i przekazanie do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, zestawienia dotyczącego gospodarki rybackiej prowadzonej w roku 2021. Istnieje także możliwość przekazania sprawozdań do LGR Kaszuby, która następnie przekaże je do IRŚ.

W zależności od rodzaju zbiornika należy złożyć jeden z formularzy:

RRW-22 sprawozdanie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w

stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli

RRW-23 sprawozdanie dotyczące prowadzenia gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych wodach śródlądowych.

Terminy na przekazanie sprawozdań to:

RRW-22 – termin do 12 marca 2022 r.

RRW-23 – termin to 28 maja 2022 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura LGR Kaszuby.

BARDZO PROSIMY O PRZEKAZANIE NAM INFROMACJI ZWROTNEJ DOTYCZĄCEJ PRZEKAZANIA SPRAWOZDAŃ DO IRŚ.