Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

NOWA INFRASTRUKTURA – RYBACKI PLAC EDUKACYJNY

Idea powstania miejsca edukacji przy LGR Kaszuby zakładała stworzenie możliwości ochrony i propagowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych dziedzictwa kulturowego Kaszub. To miejsce, w którym znajdują się tablice edukacyjne zawierające elementy związane z kaszubskim rybactwem, kulturą kaszubską i językiem. Wśród urządzeń znajdują się totemy, tablice typu awers – rewers, układanki/ przesuwanki i inne. W ramach realizacji projektu powstały RYBACKIE NUTY KASZUBSKIE.

W związku z obecnie trwającą sytuacją społeczną związaną z pandemią COVID – 19 zachęcamy do zapoznania się z powstałą ofertą w linku poniżej. Mamy nadzieję , ze poniższy materiał zachęci Państwa do odwiedzenia LGR Kaszuby tuż po poluzowaniu obecnie panujących obostrzeń.

PUBLIKACJA

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pt.: „Utworzenie rybackiego placu edukacyjnego wraz z wydaniem materiałów promocyjnych w ramach Kaszubskiej wioski rybackiej jako elementu dziedzictwa kulturowego Kaszub”. Projekt został realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wsparcie otrzymano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.