Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

NIETOPERZ – NOCNY ŁOWCA KOMARÓW

W dniu 18.08.2021 r. odbyły się piesze rajdy terenowe pt. „Nocny łowca komarów”. Wydarzenie rozpoczęło się w siedzibie LGR Kaszuby prezentacją na temat tych jedynych zdolnych do aktywnego lotu ssaków, w przeważającej większości prowadzących nocny tryb życia. W tym czasie odbywały się też zabawy i konkursy dla dzieci. Po części teoretycznej miejsce miał rajd terenowy połączony z nasłuchami i odłowami.

Wydarzenie  zrealizowano w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju we współpracy  z Kaszubską Fundacją „Nasza Checz” z Chmielna oraz oddziałem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach.

Cel Ogólny 4: Poprawa funkcjonowania LGR Kaszuby w oparciu o zasady dialogu i partycypacji oraz zarządzanie wdrażaniem LSR
Cel Szczegółowy 4.2. Rozwój inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększający rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym
Przedsięwzięcie 4.2.1. Liczba inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększających rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym