Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

NABÓR WNIOSKÓW 1/1.3./2017

LGR Kaszuby informuje, że 17 lipca 2017 roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Nabór przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: 17 lipca 2017 r. – 31 lipca 2017 r.

Maksymalna kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

Maksymalna intensywność pomocy: 85%

Forma wsparcia:  zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów

Limit środków dostępnych w naborze: 1 013 092,72 zł

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze: