Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

MIKOŁAJKI W LGR KASZUBY

W minionym tygodniu gościliśmy w siedzibie LGR Kaszuby pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Żukowie.  Zarówno w dniu 03.12 jak i 06.12 w pierwszej części spotkania dzieci wzięły udział w  warsztatach plastycznych malowania na szkle, a w drugiej obejrzały świąteczny film animowany. O naszych gościach nie zapomniał Święty Mikołaj, który zawitał do naszej siedziby i wręczył dzieciom upominki. Łącznie w zajęciach udział wzięło 78 uczniów.

Zajęcia, które odbyły się 6 grudnia 2019 r. zostały zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej