Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

KONIEC NABORU WNIOSKÓW

Z dniem 20 lutego br. zakończył się proces naboru wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

W ramach naboru wpłynęły łącznie 52 wnioski.
W konkurskie:
2/1.3./2017 - 4 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 915 855,00 zł
2/3.1./2017 - 3 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 150 087,84 zł
2/3.2./2017 - 44 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 6 363 299,22 zł
2/3.3./2017 - 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę  63 741,96 zł

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec marca.