Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

KONFERENCJA TURYSTYCZNA

Konferencja odbędzie się 23 października 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Chmielnie przy ul. Gryfa Pomorskiego 20.


Wójt Gminy Chmielno oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie serdecznie zapraszają na konferencje pt. „Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju zrównoważonej turystyki oraz edukacji regionalnej”. Konferencja adresowana jest do podmiotów branży turystycznej z obszaru Szwajcarii Kaszubskiej, ideą wydarzenia jest promocja i upowszechnienie tradycji kaszubskiej wsi w kontekście jej potencjału dla kreowania oferty turystycznej oraz w kontekście wspierania edukacji regionalnej. Konferencja jest sposobem na zaprezentowanie sylwetek lokalnych pasjonatów zajmujących się w swojej aktywności zawodowej profesjami uznawanymi za ginące. Ich unikatowość jest na tyle istotna dla zachowania dziedzictwa kulturowego kaszubskiej wsi, że warto szukać rozwiązań dla jego zachowania. Głównym celem konferencji jest stworzenie warunków do nawiązania kontaktów i współpracy między branżą turystyczną, a przedstawicielami ginących zawodów na obszarze Województwa Pomorskiego.


Więcej informacji na stronie www.chmielno.naszgok.pl


Rejestracja pod linkiem https://forms.gle/Vo3XzHx477eHG7DP8

   
Projekt realizowany w ramach umowy zawartej z Województwem Pomorskim z dofinansowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie "Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program Konferencja (1)