Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

KOLOROWE RYBACKIE FERIE W LGR KASZUBY

Szybko minęły pierwsze dwa dni ferii zimowych w Lokalnej Grupie Rybackiej Kaszuby. Spotkania były okazją m.in. do przygotowania dekoracji z masy solnej, obejrzenia filmu oraz wspólnych gier i zabaw.

Oto co w dalszej części rybackich gier, zabaw, quizów w LGR Kaszuby:

Plakat