Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

KOLEJNE ZAJĘCIA Z EKOLOGII ZA NAMI

W dniach 12 i 13 marca 2019 r. w siedzibie LGR Kaszuby gościliśmy na eko - zajęciach uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chmielnie oraz ze Szkoły Podstawowej w Reskowie. W ramach spotkania dzieci zapoznały się z takimi zagadnieniami jak np. : ekologia, zdrowa żywność, odpady, segregacja, recykling, itp.. Dzieci wzięły udział w pogadance dotyczącej form ochrony przyrody oraz na temat oszczędzania energii, rozwiązywały rebusy, utrwalały zdobytą wiedze za pomocą zabaw przy użyciu chusty animacyjnej, próbowały prawidłowo posegregować zgromadzone w LGR Kaszuby odpady, a także korzystały z aplikacji multimedialnych przy użyciu tabletów: „Zdrowe Zakupy” oraz „Jeziora Kółka Raduńskiego”. Zarówno powstanie aplikacji „ Jeziora Kółka Raduńskiego” jak i zakup tabletów sfiansnowane zostały z projektu . pt.: „Edukacja ekologiczna na obszarach rybackich – wsparcie prowadzenia spójnej edukacji o regionie” Przedmiotowa aplikacja powszechnie dostępna jest w serwisie sklep play. Wykorzystanie jej na zajęciach stanowiło niezwykle interesujący element edukacyjny dotyczący jezior tworzących tzw. „Kółko Raduńskie”, obszaru, na jakim jest położone, wszelkich informacji związanych z poszczególnymi jeziorami, takich jak np.. powierzchnia, głębokość czy występujących w nich ryb. Atrakcją dla naszych uczestników zajęć była możliwość tzw. osuszenia wód z danych jezior w celu obejrzenia ukształtowania dna danego zbiornika. Taki efekt w aplikacji uzyskano dzięki wykorzystaniu map batymetrycznych. Dodatkowo dzieci miały możliwość oglądania filmików nagranych znad zbiorników wchodzących w skład „Kółka Raduńskiego”.

Działanie realizowane w ramach projektu współpracy pn. „Edukacja ekologiczna na obszarach rybackich – wsparcie prowadzenia spójnej edukacji o regionie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020.