Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

KASZUBSKIE ŚWIĘTA – WARSZTATY PLASTYCZNE Z POKAZAM GRUPY KOLĘDNICZEJ

11 grudnia 2019 r. w siedzibie LGR Kaszuby odbyły się zajęcia pn.   „Kaszubskie święta – warsztaty plastyczne połączone z pokazem grupy kolędniczej”. W ramach spotkania gościliśmy uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielnie. W pierwszej części spotkania odbyły się warsztaty plastyczne malowania na szkle prac o tematyce świątecznej, w drugiej zaś pokaz grupy kolędniczej uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chmielnie.

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel Ogólny: Poprawa funkcjonowania LGr Kaszuby w oparciu o zasady dialogu i partycypacji oraz zarządzanie wdrażaniem LSR
Cel szczegółowy 4.2 Rozwój inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększający rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym
Przedsięwzięcie 4.2.1. inicjatywy organizacji pozarządowych realizowanych we współpracy z LGR Kaszuby 9obszar LGR Kaszuby