Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

INFORMACJA DONOŚNIE KONKURSU NA NOWE LOGO

Powołana przez LGR Kaszuby Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej prac konkursowych.

Zgodnie z Regulaminem § 6 OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ust. 5 Komisja Konkursowa nie wyłoniła Laureata, a w związku z tym Konkurs zakończony został bez przyznania nagrody.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przesłane prace!