Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMOWY „NIE TYLKO DLA RYB – JAK EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI ZMIENIŁ MOJE OTOCZNIE”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie filmowym „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie” organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Konkurs polega na przesłaniu nagranego przez siebie filmu. Należy przesłać swoją pracę na adres e-mail: myiryby@minrol.gov.pl do 31.10.2023r wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym.
Oryginał formularza przyjmowany jest najpóźniej do 13.11.2023 r.


Do kogo jest skierowany konkurs?
Konkurs jest skierowany do dwóch kategorii uczestników:
► I kategoria - młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia;
► II kategoria - mieszkańców Polski powyżej 24 roku życia (w tym beneficjentów PO RYBY 2014-2020).


Jaki jest cel konkursu?
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, młodzieży, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli UE i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz budżetu państwa i ich wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce, a także promocja efektów realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Ma również przedstawić pozytywny wizerunek rybaka/przetwórcy rybnego czy innej osoby, której praca związana jest z branżą rybacką oraz pokazać, że obszary zależne od rybactwa mogą być atrakcyjnymi miejscami do życia czy wypoczynku.


Nagrody
Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi, dla każdej kategorii, osobno:
    za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
    za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
    za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.


Szczegóły konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem w nim zawartym znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/i-ogolnopolski-konkurs-filmowy-nie-tylko-dla-ryb--jak-europejski-fundusz-morski-i-rybacki-zmienil-moje-otoczenie.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Bez tytułu