Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Edukacja ekologiczna na obszarach rybackich - wsparcie prowadzenia spójnej edukacji o regionie

 

Projekt współpracy pn. „Edukacja ekologiczna na obszarach rybackich – wsparcie prowadzenia spójnej edukacji o regionie” współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020.

 

 

Celem projektu było umożliwienie zdobycia wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń w zakresie wykorzystania atutów środowiska na obszarach rybackich i akwakultury oraz wzmocnienie świadomości ekologicznej poprzez edukację regionalną i ekologiczną. W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano:
• 20 spotkań edukacyjnych - stacjonarnych dla uczniów z dwóch grup wiekowych (10 grup 6-12 lat+ 10 grup 13-19 x 2 godz.= 40 godz.); 
• ekologiczny konkurs plastyczny „MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT – lubię, szanuję, dbam”; w ramach konkursu do siedziby LGR Kaszuby wpłynęło aż 91 prac plastycznych; 
• 10 spotkań edukacyjnych terenowych w gospodarstwach rybackich znajdujących się na obszarach LGR Kaszuby (10 grup 13-19 lat x 1 godz.= 10 godz.);
• 2 wizyty studyjne na obszar działania partnerów projektu tj. Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Dodatkowo w ramach realizacji przedsięwzięcia opracowane zostały scenariusze ekologicznych zajęć edukacyjnych, zakupione zostały urządzenia multimedialne w postaci tablicy interaktywnej i tabletów do prowadzenia zajęć oraz powstała edukacyjna aplikacja promująca ochronę walorów przyrodniczych jezior „Kółka Raduńskiego”.

DSC_1019 DSC_1016 DSC_1193 DSC_1075

 

jeziora 1  jeziora 2