Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

PRZEPROWADZILIŚMY WRSZTATY DLA UCZESTNIKÓW XXII KASZËBSCZÉ DIKTANDO „PISZÃ PÒ KASZËBSKÙ– KRÓLEWIÓNKA W PAŁACU”

W minioną sobotę w naszym Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby gościliśmy na warsztatach malowania toreb bawełnianych oraz antyramek uczestników XXII KASZËBSCZÉ DIKTANDO „PISZÃ PÒ KASZËBSKÙ– KRÓLEWIÓNKA W PAŁACU”. Dzieci i młodzież własnoręcznie wykonali dla siebie pamiątki z tego wydarzenia w postaci pięknych, kolorowych toreb oraz antyramek, na których pojawiły się wzory jesienne lub kaszubskie.

Zajęcia zostały zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cel Ogólny 1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej