Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ŻEGLARSKIE OPOWIEŚCI Z SZYMONEM KUCZYŃSKIM

W dniu 17.07.2020 r. w siedzibie LGR Kaszuby odbyło się spotkanie z cyklu  „ Z jezior na oceany z Szymonem Kuczyńskim”, żeglarzem, pasjonatem. Pomimo plażowej pogody, frekwencja na spotkaniu dopisała, obecni z zaciekawieniem słuchali o przygodach podróżnika.  Po około 40 minutowej prelekcji była możliwość bezpłatnego przepływu po jeziorze jachtem 2020. Mali i duzi pożeglowali więc na jeziorze Kłodno. Chętni uczestnicy spotkania również mogli uzyskać zdjęcie Szymona Kuczyńskiego wraz z autografem.

Wydarzenie zrealizowano w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju we współpracy  z Uczniowskim Klubem Żeglarskim Lamelka z Kartuz.

Cel Ogólny 4: Poprawa funkcjonowania LGR Kaszuby w oparciu o zasady dialogu i partycypacji oraz zarządzanie wdrażaniem LSR
Cel Szczegółowy 4.2. Rozwój inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększający rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym
Przedsięwzięcie 4.2.1. Liczba inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększających rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym