Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Zapytanie ofertowe na budowę altany stylizowanej na pracownię rybacką

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zaprasza do złożenia oferty na wykonanie altany drewnianej stylizowanej na pracownię rybacką,w miejscowości Chmielno, przy ul. P. Bukowskiego, dz. nr 309/11 w ramach  projektu pn. „Zawód rybaka jako element dziedzictwa kulturowego Kaszub”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

DO POBRANIA:

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. nr 1 Formularz oferty

3. Zał. nr 2 Wzór umowy
4. Zał. nr 3 Szkic altany

5. Charakterystyka robót

6. Zał. nr 4 Przedmiar robót

 

Opublikowano: 12.06.2018 r.