Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY LGR KASZUBY – 8 sierpnia 2018 R.

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Rady LGR Kaszuby przyjętego Uchwalą nr 67/X/2015 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015 r. uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGR Kaszuby, które odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 14.00
w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin Posiedzenia Rady LGR Kaszuby, na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady LGR Kaszuby zostaje wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 15.00.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
  2.  Dyskusja nad projektem Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby
  3. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby
  4. Dyskusja, wolne wnioski
  5. Zakończenie posiedzenia

 

Przewodnicząca Rady
Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby
Alicja Mazur