Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH MALOWANIA NA TKANINIE

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach pt. "MÚCA, CHËCZ, KASTA, SÉC - budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej", które odbywać się będą w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie.

Celem zajęć jest budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej wśród dzieci i młodzieży, zachowanie różnorodności kulturowej województwa, wzrost zaangażowania w kulturę, sztukę i poszerzenie wiedzy o środowisku lokalnym poprzez poznanie przez uczestników projektu elementów tradycyjnych strojów oraz atrybutów rybackich np. narzędzi itp.

W celu wzięcia udziału w pokazach należy dostarczyć/przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą elektroniczną na adres biuro@lgrkaszuby.pl lub faxem nr 58 684-35-80, lub dostarczyć do siedziby LGR Kaszuby. O udziale w warsztatach decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Warsztaty są dofinansowane przez Województwo Pomorskie w ramach projektu pt. „MÚCA, CHËCZ, KASTA, SÉC - budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej”.
Warsztaty realizowane są w ramach działań aktywizujących lokalne społeczności LGR Kaszuby.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Formularz zgłoszenia dla Szkoły
Zgoda rodzica

logo_woj_pom