Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Zapraszamy na warsztaty pt. „OCALIĆ PIĘKNO JEZIOR KASZUBSKICH”

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby oraz Fundacja "Ocalić Źródło” im. bł. Salomei zapraszają na warsztaty pt. „OCALIĆ PIĘKNO JEZIOR KASZUBSKICH”, które odbędą się w dniu 10 listopada 2017r. (piątek) o godz. 17.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby w Chmielnie przy ul. P. Bukowskiego 2a.

Warsztaty odbędą się dla mieszkańców sołectw powiatu kartuskiego położonych w obrębie "Kółka Raduńskiego”:

  • Borzestowska Huta
  • Chmielno
  • Miechucino
  • Przewóz 
  • Zawory

Potrzebę przeprowadzenia takich szkoleń wyrazili także sołtysi wsi powiatu kartuskiego, z Gmin Chmielno, Stężyca, Kartuzy i Somonino na spotkaniu w dniu 5.10.2017 r.
Warsztaty przeprowadzą specjaliści i pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu Akademii Jezior Kaszubskich, dofinansowanego przez Fundusz Akumulator Społeczny.
W czasie spotkania zostaną przedstawione prezentacje dotyczące walorów przyrodniczych i użytkowych, stanu ekologicznego, przyczyn i skutków degradacji oraz ochrony Jezior Kaszubskich, a także zostanie przeprowadzona diagnoza problemów ekologicznych związanych z jeziorami leżącymi w sąsiedztwie poszczególnych sołectw.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wartości walorów przyrodniczo-krajobrazowych, turystycznych i rekreacyjnych czystych jezior oraz uciążliwości tych zanieczyszczonych dla rekreacji (pamiętamy odór wydzielający się z Jeziora Karczemnego latem 2016 r., brak możliwości kąpieli w Jeziorach Kartuskich)oraz dla rozwoju gospodarki i biznesu.
Brakuje jednak dostępnej wiedzy jak właściwie z nich korzystać i motywacji aby podjąć wspólne, konkretne działania dla ich ochrony.
Podobne warsztaty odbędą się w kolejne piątki dla mieszkańców zamieszkujących sołectwa Gminy Stężyca i Kartuzy.

ZAPROSZENIE