Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE NT. NABORÓW WNIOSKÓW

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. następujących naborów wniosków o dofinasowanie operacji:

 w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2a.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 12.12.2017 r., pod numerem telefonu: 58 684 35 80, +48 530 530 733 lub mailowo: biuro@lgrkaszuby.pl.