Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH REGIONALNYCH

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach regionalnych pt. "Zawód Rybaka jako element kaszubskiej tożsamości", które odbywać się będą w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie.

Celem projektu jest budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej wśród dzieci i młodzieży, zachowanie różnorodności kulturowej województwa, poszerzenie wiedzy o historii i środowisku lokalnym poprzez poznanie przez uczestników rzemiosła rybackiego będącego nieodłączną częścią kaszubskiego regionu i tradycji dzięki nauce i prezentacji szycia sieci rybackich.
Zajęcia przeznaczone są dla grup 15 osobowych uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjalnych. Preferowane grupy uczestników to uczniowie klasy III i IV szkół podstawowych.
W celu wzięcia udziału w pokazach należy dostarczyć/przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą elektroniczną na adres biuro@lgrkaszuby.pl lub faxem nr 58 684-35-80 lub dostarczyć do siedziby LGR Kaszuby. O udziale w warsztatach decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Warsztaty są dofinansowane przez Województwo Pomorskie w ramach projektu pt. " Zawód Rybaka jako element kaszubskiej tożsamości”.
Warsztaty realizowane są w ramach działań aktywizujących lokalne społeczności LGR Kaszuby.

KOSZT UDZIAŁU W WARSZTATACH WYNOSI 10 ZŁ OD GRUPY

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Formularz zgłoszenia dla Szkoły
Zgoda rodzica

 

LOGO woj. pomorskie