Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego organizuje konkurs na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy prowadzą działalność w formie rolniczego handlu detalicznego na terenie województwa pomorskiego.

Celem konkursu jest zainteresowanie przetwórstwem żywności i sprzedażą produktów wytworzonych z własnej uprawy, hodowli lub chowu, zwiększenie zainteresowania produktami lokalnymi wśród konsumentów oraz promocja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie wytwarzania i sprzedaży produktów rolno- spożywczych charakterystycznych dla województwa pomorskiego, w tym wzrost jego atrakcyjności poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP www.dprow.pomorskie.eu.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Konkurs organizowany jest w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania:

1. Plakat

2. Regulamin konkursu

3. Formularz zgłoszeniowy

PLAKAT_KONKURS_PRZETWORY EDYT.x7 20.08