Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W INICJATYWACH EDUKACYJNYCH POPULARYZUJĄCYCH KASZUBSZCZYZNĘ

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza do wspólnej realizacji zajęć edukacyjnych popularyzujących kaszubszczyznę, które odbędą się w siedzibie Centrum Promocji i Edukacji Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby w Chmielnie  w okresie wrzesień – grudzień 2020 r.

Do pobrania:

1. zaproszenie
2. formularz zgłoszeniowy
3. plakat

plakat jpg