Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 1/1.3./2017


Rada Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w ramach przeprowadzonego naboru nr 1/1.3./2017, trwającego od 17.07.2017 r. do 31.07.2017 r.

Wyniki naboru:

1/1.3./2017


Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji niezgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji niewybranych do dofinansowania

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGR KASZUBY w dniu 03.08.2017 r.

 

Opublikowano: 09.08.2017 r.