Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 1/3.1./2017, 1/3.2./2017, 1/3.3./2017

Rada Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w ramach następujących przeprowadzonych naborów 1/3.1./2017, 1/3.2./2017 oraz 1/3.3./2017 trwających od 28.04.2017 r. do 15.05.2017 r.

Wyniki naborów:

1/3.1./2017

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji niezgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji niewybranych do dofinansowania

1/3.2./2017

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji niezgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji niewybranych do dofinansowania

1/3.3/2017

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji niezgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji niewybranych do dofinansowania

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGR KASZUBY

 

Opublikowano: 05.06.2017 r.