Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 2/1.3./2017, 2/3.1./2017, 2/3.2./2017, 2/3.3./2017

Rada Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w ramach następujących przeprowadzonych naborów 2/1.3./2017, 2/3.1./2017, 2/3.2./2017 oraz 2/3.3./2017 trwających od 28.12.2017 r. do 20.02.2018 r.

Wyniki naborów:
2/1.3./2017
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

2/3.1./2017
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

2/3.2./2017
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

2/3.3/2017
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGR KASZUBY

 

Opublikowano: 26.03.2018 r.