Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 1/3.2./2018, 1/3.3./2018

Rada Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w ramach następujących przeprowadzonych naborów  1/3.2./2018 oraz 1/3.3./2018 trwających od 07.01.2019 r. do 22.01.2019 r.

Wyniki naborów:

1/3.2./2018
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

1/3.3/2018
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGR KASZUBY

 

Opublikowano: 12.02.2019 r.