Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Wyjazd studyjny na Pojezierze Suwalsko-Augustowskie

LGR Kaszuby zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym na Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, który odbędzie się w dniach 23-26 maja 2022 r. Wyjazd skierowany jest przede wszystkim do osób z sektora rybackiego oraz wędkarzy - mieszkańców oraz reprezentantów osób prawnych mających siedzibę na  obszarze LGR Kaszuby, a także członków stowarzyszenia.

Wyjazd studyjny ralizowany jest w ramach operacji pt. "Potencjał rybactwa i wędkarstwa - tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego obszarów LGR" w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin wyjazdu

2. Program Wyjazdu

3. Formularz zgłoszeniowy