Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WSPÓŁPRACA, DIALOG I PROFESJONALIZM W ROZWOJU LOKALNYM

W dniu 28.09.2018 r. przedstawiciele LGR Kaszuby wzięli udział w seminarium organizowanym w ramach projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) w Darłówku.

Seminarium pn. „Współpraca, dialog i profesjonalizm w rozwoju lokalnym” było poświęcone szeroko pojętej animacji lokalnej, w tym projektom wykorzystującym zasoby kulturowe, społeczne, geograficzne dla rozwoju lokalnego. W seminarium udział wzięły osoby z różnych sektorów, realizujące ciekawe przedsięwzięcia kulturalne, gospodarcze oraz realizujące ideę wiosek tematycznych, wpływających w istotny sposób na rozwój lokalny.

Jako przedstawiciele LGR Kaszuby mieliśmy możliwość skorzystania z warsztatów dotyczących realizacji projektów współpracy. Dyskutowaliśmy o napotykanych barierach jak również sposobach ich przezwyciężania. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się z inicjatywami realizowanymi na terenie Darłowa i okolic przez przedstawicieli różnych sektorów.