Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WIOSENNY DECUPAGE

W dniu 21.03.2022 r. w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie odbyły się wiosenne warsztaty dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie.  W zajęciach udział wzięło łącznie 37 uczestników, uczniów klas I – III.

Ponieważ spotkanie odbyło się pierwszego dnia wiosny, postanowiliśmy nieco uatrakcyjnić formę prowadzonych zajęć. Poza tym, że dzieci nauczyły się techniki ozdabiania przedmiotów zwanej decoupage  z wykorzystaniem ceramicznych doniczek i kolorowych serwetek, tuż po ich ozdobieniu, zostały wypełnione ziemią ogrodową oraz wspólnie zasialiśmy w nich rzeżuchę, którą nasi goście obiecali pielęgnować w swych domach.

W drugiej części spotkania odbyła się projekcja edukacyjnego filmu 3D. Grupa skorzystała także z atrakcji udoskonalonej niedawno o dodatkowe elementy (gry, quizy, wizualizacje) sali multimedialnej.

Pokaz edukacyjnego filmu 3D zrealizowano w ramach:
Celu ogólnego 2. Podniesienie świadomości ekologicznej rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze LGR Kaszuby
Celu szczegółowego 2.1 Gromadzenie i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR_K i występujących w nim zagrożeniach dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych
Przedsięwzięcia 2.1.1. Działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków, spływów i odpadów na jakość wód poprzez projekcję filmów edukacyjnych w LGR Kaszuby