Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WIELKIE SPRZĄTANIE BRZEGÓW JEZIOR KASZUBSKICH

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby wspólnie z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym oraz Powiatem Kartuskim  serdecznie zaprasza do udziału w przedsięwzięciu pt. „WIELKIE SPRZĄTANIE BRZEGÓW JEZIOR KASZUBSKICH”. Akcja adresowana jest w szczególności do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia organizowanego z okazji DNIA ZIEMI, zgłoszone do udziału grupy uczniowskie będą brały udział w porządkowaniu brzegów wybranych jezior, w dniu uzgodnionym bezpośrednio ze zgłoszonymi do udziału w przedsięwzięciu szkołami, w terminie od 18 kwietnia 2016r. do 22 kwietnia 2016r.

Nagrodą za udział w akcji będzie zaproszenie każdej z grup uczniowskich do Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby w Chmielnie na bezpłatne warsztaty plastyczne i/lub pokaz filmu 3D i/lub zajęcia w sali multimedialnej/interaktywnej LGR Kaszuby.

Wszystkich zainteresowanych (w szczególności szkoły) zapraszamy do wspólnego działania.

W celu wzięcia udziału w przedsięwzięciu należy dostarczyć/przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą elektroniczną na adres biuro@lgrkaszuby.pl lub faxem nr 58 684-35-80 lub dostarczyć do siedziby LGR Kaszuby.

Załączniki:
Regulamin udziału w przedsięwzięciu
Formularz zgłoszenia – grupa szkolna
Formularz zgłoszenia - indywidualne

plakat_1_foto_ostateczny
Wszyscy zadbajmy o czystość naszych jezior.