Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WARSZTATY MALOWANIA NA SZKLANYCH ANTYRAMACH W LGR KASZUBY

Środowe przedpołudnie spędziliśmy w towarzystwie uczniów z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej. Goszcząca u nas młodzież wzięła udział w warsztatach malowania na szklanych antyramach, na których powstały piękne motywy kaszubskie oraz wizerunki świętych. Po namalowaniu pięknych dzieł dzieci skorzystały z możliwości obejrzenia trójwymiarowego filmu oraz wzięły udział w zajęciach prowadzonych w sali interaktywnej.

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej