Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Warsztaty filcowania na sucho

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza do wspólnej realizacji warsztatów filcowania na sucho, które odbędą się w siedzibie Centrum Promocji i Edukacji Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby w Chmielnie  w okresie marzec – listopad 2022 r.

W ramach projektu zaplanowano 12 warsztatów filcowania na sucho, które przeznaczone są dla grup zorganizowanych liczących około 15 uczestników.
W warsztatach mogą brać udział zarówno uczestnicy niepełnoletni (grupy szkolne pod opieką nauczycieli) jak i pełnoletni (grupy zorganizowane, grupy zrekrutowane przez LGR Kaszuby).

Warsztaty filcowania na sucho będą realizowane w ramach projektu współpracy pn. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020.

Do pobrania:

1. Regulamin
2. Plakat
3. Klauzula informacyjna RODO

 

plakat