Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGR KASZUBY ZA NAMI

W czwartek 25 czerwca 2020 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby. Jednym z głównych celów zebrania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności LGR Kaszuby w 2019 roku.

Członkowie Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej przedstawili także sprawozdanie z działalności organów w 2019 roku. Ważnym punktem zebrania było udzielnie Zarządowi LGR Kaszuby absolutorium, uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie dziękuje wszystkim członkom za przybycie na Walne Zebranie Członków.