Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGR KASZUBY – 22 CZERWCA 2016 R. - ZAPROSZENIE

Na podstawie §12 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu  22.06.2016 r. (środa) o godzinie 18:00 w Lokalnej Grupie Rybackiej Kaszuby w Chmielnie,  ul. P. Bukowskiego 2A. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin zebrania na podstawie §12 ust. 4 Statutu zostanie wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 18:30.

Program Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby