Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

W LGR KASZUBY ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE

W piątek 15 czerwca 2018 r. odbyło się szkolenie z zakresu wdrażania i rozliczania operacji, które uzyskały dofinansowanie z pośrednictwem LGR Kaszuby, które poprowadzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Podczas spotkania poruszone zostały ważne dla Beneficjentów kwestie m.in. sposób operowania zaliczką oraz jej rozliczanie. Omówione zostały dokumenty, które powinny zostać przygotowane do rozliczenia projektów itp.
Szczególnie ważnym tematem okazał się być zaktualizowane Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców przekazane w dniu 8 czerwca br. przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Do pobrania:

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawcóe w ramach programu operacyjnego "Rybactwo i Morze"