Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

SZKOLENIE DLA NGO

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu kartuskiego na bezpłatne szkolenie nt. „Ekonomizacja trzeciego sektora – finansowanie zadań statutowych NGO”.

Szkolenie organizowane jest przez Centrum Organizacji Pozarządowych - Fundację Edukacji i Działań Społecznych i odbędzie się w dniu 31.05.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej w Chmielnie ul. P. Bukowskiego 2A.

Spotkanie poprowadzi Pani Agnieszka Chomiuk – Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku.

Zgłoszenie prosimy wysyłać do dnia 27.05.2016 r. na adres cop@fundacjaeds.pl

Tematyka szkolenia:
1. Finansowanie organizacji pozarządowych w formie:
a. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
b. zbiórek publicznych,
c. 1%,
d. darowizn itd.
2. Możliwości pozyskiwania środków na NGO w ramach ekonomii społecznej.
3. NGO jako spółki non- profit i spółdzielnie socjalne.
4. Współpraca NGO z biznesem.
5. Mini-warsztat dot. tworzenia Biznes planu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Powiatu Kartuskiego.