Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

SZKOŁA PODSTAWOWA Z MIRACHOWA NA ZAJĘCIACH W LGR KASZUBY

W dniu 16.03.2022 r. w siedzibie LGR Kaszuby odbyły się zajęcia edukacyjne popularyzujące kaszubszczyznę dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mirachowie.

 Celem spotkania była w szczególności promocja rękodzieła ludowego Kaszub poprzez realizację warsztatów malarstwa na ceramice, tkaninie  i drewnie oraz prezentacja wystaw znajdujących się w siedzibie LGR Kaszuby.

Uczniowie przystępujący do zajęć tradycyjnego kaszubskiego malarstwa na ceramice, tkaninie  i drewnie w pierwszej części zajęć poznali kilka istotnych ciekawostek odnośnie historii malarstwa na poszczególnych przedmiotach, metod nakładania farb, po czym przystępowali do pracy. Gotowe kubki, torby lub deski stały się własnością uczestników warsztatów. 

W drugiej części pobytu nasi goście skorzystali z oferty sali multimedialnej.

 Zajęcia malarstwa na tkaninie, ceramice i deskach zostały zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cel Ogólny 1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej