Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

STAWIAMY NA ROZWÓJ…

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby chwali się sukcesem! Pozyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w ramach Priorytetu 1a – zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań  misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. W konkursie złożonych zostało 2102 wniosków, z czego dofinansowanie uzyskały 83 organizacje, które będą realizować nowatorskie zadania związane z rozwojem instytucjonalnym i działaniami misyjnymi!

W ramach uzyskanego dofinansowania zamierzamy budować stabilne podstawy dalszego funkcjonowania. Tak więc realizacja inicjatywy zakłada początkowo wykonanie drobnych prac remontowych, modernizacyjnych, renowacyjnych i wyposażeniowych (posiadane zasoby) w siedzibie LGR Kaszuby. W budynku powstanie ekologiczna pracownia edukacyjna oraz kącik malucha.

Będziemy się dokształcać  m. in z zakresu udzielania pierwszej pomocy, grafiki komputerowej, języka angielskiego,  księgowości a także w ramach podnoszenia kwalifikacji typowo zawodowych zamierzamy przejść szkolenia z zakresu decupage, filcowania, ceramiki/szkła oraz kurs przygotowywania mydeł i świec, umożliwiające prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będzie to stanowić zupełnie odmienną niż dotąd formę manualnych, aktywnych zajęć w naszej siedzibie.

NOWA OFERTA WARSZTATOWA DOSTĘPNA BĘDZIE JUŻ W 2021 ROKU.

Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu pn. „Plan Rozwoju Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby na lata 2020-2022” zakończone zostaną do 31.12.2022 r.

 

logotypy