Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

RUSZYLIŚMY Z NOWYM PROJEKTEM

W poniedziałek 24.10.2016 br. w siedzibie LGR Kaszuby odbyły się pierwsze warsztaty malarstwa na tkaninie w ramach projektu pt. „Tożsamość Regionalna Pędzlem Malowana. Warsztaty Malarskie”.

Organizacja tego typu zajęć ma umożliwić realizację głównych założeń projektu, a mianowicie przyczynić się do: budowania tożsamości regionalnej i lokalnej w woj. pomorskim, wzmocnienia więzi dzieci i młodzieży z regionem, dbałości o zachowanie różnorodności kulturowej województwa, wzrostu zaangażowania w kulturę i sztukę oraz poszerzenia wiedzy o środowisku lokalnym. Pierwszą grupą, która wzięła udział w przedsięwzięciu byli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie. Stworzyli oni bogate w motywy kaszubskie malowidła na materiałowych torbach.

Realizację zajęć dofinansowano przez Województwo Pomorskie. Warsztaty są realizowane w ramach działań aktywizujących lokalne społeczności LGR Kaszuby.

LOGO