Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ROZSZERZAMY OFERTĘ CENTRUM PROMOCJI I EDUKACJI LGR KASZUBY

„Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego” to projekt, na którego realizację Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby podpisała umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 24.02.2022 r.  Realizacja projektu zakłada współpracę 12 Lokalnych Grup Rybackich.

LGR Kaszuby przede wszystkim skupia się na rozwoju oferty Centrum Promocji i Edukacji w Chmielnie, zwiększeniu funkcjonalności istniejącego wyposażenia multimedialnego, zakup monitorów interaktywnych z grami dla najmłodszych dzieci, zakup magicznego dywanu/podłogi interaktywnej. Ponadto w ramach projektu planujemy przeprowadzić działania promocyjne i aktywizujące poprzez realizację cyklu trzech rodzajów warsztatów: filcowania na sucho, robienia mydełek glicerynowych oraz plecionkarstwa. Zorganizujemy również konkurs plastyczny oraz planujemy wydanie materiałów promocyjnych.

Mimo, że umowę o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia dopiero podpisaliśmy, już dzieją się zmiany w naszej siedzibie. Dostępne są już ścienne panele dotykowe z edukacyjnymi grami dla najmłodszych oraz nowe zestawy quizów w naszej sali multimedialnej w sześciu nowych kategoriach: sztuka ludowa, obrzędy ludowe, geografia, historia Kaszub, język kaszubski  oraz przyroda.

Zapraszamy :)

Projekt pt. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego” realizowany jest w związku z działaniami prowadzonymi  w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".