Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

RELACJA Z UROCZYSTEGO OTWARCIA WYSTAWY "KASZUBSKIE RYBACZENIE"

W środę 27 lipca 2016 roku na Kaczym Rynku nad jeziorem Białym w Chmielnie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plenerowej “Kaszubskie Rybaczenie”. Wystawa składa się 15 fotografii prezentujących trudny zawód rybaka na Kaszubach i powstała w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Katolickie Dzieło Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie we współpracy z lokalną społecznością, Lokalną Grupą Rybacką Kaszuby oraz Kaszubską Fundacją Nasza Chëcz.

Celem projektu było upowszechnienie wiedzy historycznej i kulturalnej o regionie poprzez przygotowanie wystawy starych zdjęć z połowów rybackich. Wystawa fotograficzna prezentuje i przybliża mieszkańcom i turystom ginący zawód rybaka oraz bogactwo regionu, w szczególności Gminy Chmielno, gdzie od zawsze utrzymywano się z rybołówstwa.
Rybołówstwem na Kaszubach zajmowano się już od najdawniejszych czasów. Tradycyjne zajęcia rybackie były od wieków elementem tożsamości lokalnych społeczności oraz źródłem utrzymania. Wokół „rybaczenia” tworzył się język i obyczaj. Rybactwo było trwałym elementem kultury Kaszub, mającym swój wyraz w literaturze, malarstwie, muzyce. Współcześnie tradycja rybacka powoli zanika. Coraz rzadziej zawód rybaka jest dziedziczony w rodzinie z ojca na syna.
Wystawa jest odpowiedzią na potrzebę wzmacniania tożsamości regionalnej i lokalnej poprzez pokazanie w prosty do zrozumienia sposób tego co lokalne i regionalne, co unikatowe dla regionu kaszubskiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania i obsługę wczorajszej imprezy, w szczególności Kaszubskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Chmielanie”, Pani Małgorzacie Sikorskiej z Chëczy u Kaszëbë, Panu Tadeuszowi Makowskiemu, Panu Kazimierzowi „Słodkiemu” Gruenholz.

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

logo_wszystkie