Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

RAPORT O STANIE WÓD OBSZARU LGR KASZUBY

LGR Kaszuby zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z Raportem pt. „Czy atrakcyjność turystyczna Jeziora Białego i Jeziora Kłodno odbija się w ich stanie ekologicznym?”.

Raport jest efektem projektu zrealizowanego przez Fundację „Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei m.in. we współpracy z LGR Kaszuby.

RAPORT

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 2: Podniesienie świadomości ekologicznej rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 2.1. Gromadzenie i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR Kaszuby i występujących w nim zagrożeniach dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych.
Przedsięwzięcie 2.1.2. Działania polegające na gromadzeniu informacji o stanie wód obszaru LGR Kaszuby