Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Proces tworzenia LSR - ARCHIWUM DZIAŁAŃ

SPOTKANIE Z CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA LGR KASZUBY

logo_-_strategia_v.2 W dniu 03.12.2015 r. w siedzibie LGR Kaszuby odbyło się spotkanie z członkami stowarzyszenia LGR Kaszuby dotyczące m.in. dotychczas wypracowanego materiału w związku z tworzeniem przez LGR Kaszuby Lokalnej Strategii Rozwoju. Uczestnicy spotkania, wśród których byli m.in. przedstawiciele sektorów społecznego, gospodarczego, publicznego oraz rybacy dyskutowali m.in. nt. zagadnień związanych z powstawaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, w szczególności pod kątem celów, typów operacji i procedur wyboru operacji do dofinansowania .

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

ankieta_inkonka

Szanowni Państwo , dzięki wypełnieniu poniższej ankiety pozwoli nam Pani/Pan na analizę i ocenę sposobu działania Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby. Wypełnienie niniejszego formularza nie zajmie Wam więcej niż 5 minut. Za poświęcony czas serdecznie dziękujemy!

http://goo.gl/forms/3MnwAZBSYP

SPOTKANIE DOTYCZĄCE SYTUACJI OSÓB MŁODYCH – 26.11.2015 r.

W dniu 26.11.2015 r. odbyło się warsztatowe spotkanie poświęcone sytuacji osób młodych z obszaru działalności stowarzyszenia. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby gościła przedstawicieli uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych tj. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.  Spotkanie stanowiło doskonała formę konfrontacji młodzieży międzyszkolnej oraz nauczycieli w kontekście odczuwanych przez nich potrzeb ukierunkowanych na rozwój młodych ludzi w lokalnej społeczności. Uczestnicy spotkania mili możliwość indywidualnego ustosunkowania się do sprecyzowania swych potrzeb w kontekście planowanego rozwoju  jako dorosłych, aktywnych mieszkańców.  Rezultaty  spotkania wykorzystane zostaną w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
DSC_0625 DSC_0627 DSC_0637 DSC_0676 DSC_0683

 SPOTKANIA W SOMONINIE I KARTUZACH NA TEMAT POWSTAWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGR KASZUBY - 24.11.2015 r.

W dniu 24.11.2015 r. odbyły się kolejne dwa spotkania dotyczące m.in. dotychczas wypracowanego materiału w związku z tworzeniem przez LGR Kaszuby Lokalnej Strategii Rozwoju. Na spotkaniach w Somoninie i Kartuzach przedstawione zostały również założenia Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020.
Uczestnicy spotkań, wśród których byli m.in. przedstawiciele sektora publicznego, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorcy oraz rybacy dyskutowali między innymi na temat zagadnień związanych z powstawaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie w Somoninie

DSC_0577 DSC_0580 DSC_0582 DSC_0586 DSC_0591

Spotkanie w Kartuzach

DSC_0600 DSC_0601 DSC_0602 DSC_0606 DSC_0609

 SPOTKANIA W CHMIELNIE I SIERAKOWICACH NT. POWSTAWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGR KASZUBY - 18-19.11.2015 r.

Odbyły się już pierwsze spotkania konsultacyjne w Chmielnie i Sierakowicach dot. m.in. zasad pozyskiwania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Podczas spotkania przedstawiony został dotychczas wypracowany materiał w związku z tworzeniem przez LGR Kaszuby Lokalnej Strategii Rozwoju. Uczestnicy spotkania, wśród których byli m.in. przedstawiciele sektora publicznego, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorcy oraz rybacy dyskutowali m.in. nt. zagadnień związanych z powstawaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie w Chmielnie 18.11.2015 r.

DSC04958 DSC04964

DSC04970

Spotkanie w Sierakowicach 19.11.2015 r.

DSC05012 DSC05015 DSC05033

Kolejne spotkania już wkrótce w Somoninie i Kartuzach:

Bez tytułuSerdecznie zapraszamy.
ZAPROSZENE DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH POŚWIĘCONYCH LSR 2014 - 2020

Lokalna Grupa Rybacka zaprasza na spotkania, podczas których przedstawione zostaną m.in. zasady pozyskiwania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz przedyskutowane zostaną zagadnienia związane z powstawaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Terminy i miejsca spotkań:

Bez tytułu 2

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA "MONITOROWANIE I EWALUACJA LSR"

ankieta_inkonka

Szanowni Państwo, udział w poniższym badaniu posłuży nam do opracowania zasad monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do wypełniania formularza MONITOROWANIE I EWALUACJA LSR. Wypełnienie niniejszego formularza nie zajmie Wam więcej niż 5 minut.

Aby go wypełnić odwiedź stronę:
 
 
Za poświęcony czas serdecznie dziękujemy!

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA "OPRACOWANIE PROCEDUR WYBORU OPERACJI W LSR"

ankieta_inkonka

Szanowni Państwo, udział w poniższym badaniu posłuży nam dodoskonalenia przyszłych procedur naboru opreracji w Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do wypełniania formularza OPRACOWANIE PROCEDUR WYBORU OPERACJI W LSR. Wypełnienie niniejszego formularza nie zajmie Wam więcej niż 5 minut.

Aby go wypełnić odwiedź stronę:

 https://docs.google.com/forms/d/1lVrJaSYD_bPkU6dtPPWP2Lck3Sl8n67rsU3o77iZpp8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Za poświęcony czas serdecznie dziękujemy!

WARSZTATY Z PRZEDSTAWICIELAMI SEKTORA RYBACKIEGO - 13.10.2015 r.

We wtorek 13 października 2015 r. odbyły się ostatnie warsztaty z przedstawicielami sektora rybackiego dotyczące budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. 
Uczestnicy spotkania dyskutowali nad problemami rybaków zdefiniowanymi w SWOT. Szczegółowej analizie poddano między innymi sytuację rybaków i członków ich rodzin oraz przedstawicieli sektora rybackiego.
DSC_2947 DSC_2953 DSC_2954

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SEKTORA RYBACKIEGO – 08.10.2015 r.

W dniu 8 października 2015 r. odbyły się kolejne warsztaty dotyczące budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Ponownie spotkanie dedykowane było  sytuacji  rybaków i członków ich rodzin oraz przedstawicieli sektora rybackiego. Celem warsztatów była analiza wyników SWOT z warsztatów planowania strategicznego w kontekście przygotowywania dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Grupa robocza do spraw rybołówstwa i hodowli ryb w dniu dzisiejszym dyskutowała na temat łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Na spotkaniu dokonano charakterystyki poszczególnych elementów łańcucha dostaw w kontekście LGR Kaszuby. Dyskutowano między innymi nad potrzebą podnoszenia wartości produktów rybactwa, tworzenia miejsc pracy, propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów oraz wspierania przedsiębiorczości.

DSC04480 DSC04482 DSC04487 DSC04491 DSC04502

 KOLEJNE SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SEKTORA BRYBACKIEGO – 28.09.2015 r.

W dniu 28 września 2015 r. odbyły się kolejne warsztaty dotyczące budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Spotkanie dedykowane było  sytuacji  rybaków i członków ich rodzin oraz przedstawicieli sektora rybackiego. Celem warsztatów była analiza wyników SWOT z warsztatów planowania strategicznego. Każdy z obecnych na spotkaniu przedstawiciel sektora rybackiego wypowiadał się w związku z rozpoznaniem sytuacji wód znajdujących się na obszarze LGR Kaszuby tworząc przy tym tzw. drzewo problemów.
Wypracowane materiały i wnioski będą wykorzystane w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.
DSC04363 DSC04364 DSC04367 DSC04373 DSC04376
DSC04380 DSC04382 DSC04385 DSC04388

WARSZTATY Z PRZEDSTAWICIELAMI SEKTORA RYBACKIEGO - 15-16.09.2015 r.

W dniach 15 – 16 września 2015 r odbyły się kolejne warsztaty  planowania strategicznego organizowane w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  Spotkanie dedykowane było  sytuacji  rybaków i członków ich rodzin oraz przedstawicieli sektora rybackiego. Celem warsztatów była analiza wcześniej podjętych prac nad opisem potencjału LGR Kaszuby - warsztaty polegały na analizie poszczególnych relacji potencjału LGR Kaszuby z otoczeniem w kontekście badanej grupy. Wypracowane materiały i wnioski będą wykorzystane w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

16 września 2015 r.

DSC_0288 DSC_0294 DSC_0295 DSC_0297 DSC_0302

 15 września 2015 r.

DSC_0278 DSC_0279 DSC_0282 DSC_0284 DSC_0287

DWUDNIOWE WARSZTATY POŚWIĘCONYCH SYTUACJI OSÓB MŁODYCH - 10-11.09.2015 r.

W dniach 10 – 11.09 2015 r. odbyły się warsztaty planowania strategicznego organizowane w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  Tym razem spotkanie dedykowane było  sytuacji osób młodych do 28 roku życia na obszarze funkcjonowania LGR Kaszuby. Celem warsztatów była analiza wcześniej podjętych prac nad opisem potencjału LGR Kaszuby - warsztaty polegały na analizie poszczególnych relacji potencjału LGR Kaszuby z otoczeniem w kontekście badanej grupy. Efekty pracy warsztatowej uwzględnione zostaną w LSR i poddane konsultacjom społecznym.

11 września 2015 r.

DSC_0231_dzien_1 DSC_0233_dzien_1 DSC_0235_dzien1

 10 września 2015 r.

DSC_0216dzien_2 DSC_0219dzien2 DSC_0222dzien2 DSC_0227dzien_2 DSC_0229_dzien_2

 NOWA STRATEGIA 2014-2020 - WARSZTATY DEDYKOWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - 8-9.09.2015 r.

Kolejne dwudniowe warsztaty planowania strategicznego organizowane w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 za nami. Tym razem analizie SWOT poddano sytuację osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyły zarówno osoby niepełnosprawne jak i ich opiekunowie, oraz osoby, które pracują z osobami niepełnosprawnymi. Celem warsztatów była analiza sytuacji osób niepełnosprawnych zdiagnozowanej w badaniach ankietowych i wzajemne realcje z potencjałem LGR Kaszuby, a efekty pracy warsztatowej uwzględnione zostaną w Strategii i poddane konsultacjom społecznym.

9 września 2015 r.

DSC03939-dz2 DSC03942-dz2 DSC03944-dz2

 8 września 2015 r.

DSC03894 DSC03899 DSC03902 DSC03905 DSC03917

 KONSULTACJE NOWEJ STRATEGII NA DZOŻYNKACH POWIATU KARTUSKIEGO - 06.09.2015 r.

W dniu 6 września 2015 r.  w Sierakowicach odbyły się Dożynki Powiatu Kartuskiego. Po uroczystej Mszy Świętej, którą rozpoczęto uroczystości, wielobarwny korowód udał się do Amfiteatru Szerokowidze, gdzie wszystkich przybyłych powitali starosta Janina Kwiecień i wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela. Podczas uroczystości tradycyjnie podzielono chleb pomiędzy uczestników wydarzenia oraz rozstrzygnięto konkursy na najpiękniejszy wieniec i kołacz dożynkowy.

Udział LGR Kaszuby w przedsięwzięciu stanowi doskonałą okazję do rozpowszechniania wśród licznie zgromadzonych gości, mieszkańców i turystów, informacji o działaniach podejmowanych przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby w zakresie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 oraz zaproszeniem wszystkich zainteresowanych do współpracy w zakresie m. in. diagnozy problemów oraz wypracowania celów i działań służących rozwojowi obszaru LGR Kaszuby.

DSC_0129 DSC_0148 DSC_0151

 ZAPRASZAMY NA KOLEJNE WARSZTATY – NOWA STRATEGIA 2014-2020

W związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach skierowanych do rybaków i członków ich rodzin oraz przedstawicieli sektora rybackiego.
Wiadomości i informacje zebrane podczas warsztatów pozwolą zidentyfikować problemy, potrzeby i kierunki działania służące rozwojowi LGR Kaszuby.

RYBACY
Miejsce spotkania: Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A
Termin:
I dzień – 15.09.2015 r. (wtorek), godz. 13.00-15.00
II dzień – 16.09.2015 r. (środa) , godz. 9.00-11.00

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności na warsztatach pod numerem telefonu 58 684 35 80 lub 530 530 733 lub mailowo: biuro@lgrkaszuby.pl.

W przypadku pytań dotyczących tworzenia Strategii oraz wyżej wymienionych spotkań informacji udzielają pracownicy Biura LGR Kaszuby od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00:

Katarzyna Hering
tel/fax (58) 684 35 80
tel. kom. 530 530 733
e-mail: k.hering@lgrkaszuby.pl

Bożena Hus
tel/fax (58) 684 35 80
tel. kom. 530 530 733
e-mail: b.hus@lgrkaszuby.pl

 NOWA STRATEGIA 2014-2020 – WARSZTATY Z KOBIETAMI - 2-3.09.2015 r.

Pierwsze dwudniowe warsztaty planowania strategicznego organizowane w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 za nami. Spotkanie dedykowane było  sytuacji kobiet na obszarze funkcjonowania LGR Kaszuby. Celem warsztatów była analiza wcześniej podjętych prac nad opisem potencjału LGR Kaszuby, w tym problemów kobiet w kontekście rozwoju rybactwa. Warsztaty polegały na analizie poszczególnych relacji potencjału LGR Kaszuby z otoczeniem. Efekty pracy warsztatowej uwzględnione zostaną w LSR i poddane konsultacjom społecznym.

3 września 2015 r.

DSC03729 DSC03737 DSC03743 DSC03746 DSC03749

2 września 2015 r.

DSC03826 DSC03830 DSC03836 DSC03839 DSC03872

LGR KASZUBY ZAPRASZA NA KONSULTACJE W ZWIĄZKU Z TWORZENIEM NOWEJ STRATEGII DO ROKU 2020 

Wszystkich zainteresowanych działaniami podejmowanymi przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby w zakresie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 -2020 zapraszamy 6 września 2015r. (niedziela) na stoisko informacyjno-promocyjne LGR Kaszuby na Dożynkach Powiatu Kartuskiego w Sierakowicach od godz. 15.00 w Amfiteatrze Szerokowidze, gdzie będzie można uzyskać informacje m.in. na temat stanu zaawansowania prac nad LSR 2014-2020 oraz dalszych planowanych działań w tym zakresie, a także będzie można zgłaszać sugestie, propozycje i preferencje w zakresie zapisów w Strategii. LGR Kaszuby zachęca do włączenia się w proces przygotowania Strategii.

plakat-Dozynki-Siera

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY – NOWA STRATEGIA 2014-2020

W związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach skierowanych do kobiet, osób niepełnosprawnych oraz osób młodych. Wiadomości i informacje zebrane podczas warsztatów pozwolą zidentyfikować problemy, potrzeby i kierunki działania służące rozwojowi LGR Kaszuby.

Kobiety
Miejsce spotkania: Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A
Termin:
I dzień – 02.09.2015 r. (środa), godz. 13.00-15.00
II dzień – 03.09.2015 r. (czwartek) , godz. 9.00-11.00

Osoby niepełnosprawne (również osoby pracujące z niepełnosprawnymi, wolontariusze, opiekunowie oraz czlonkowie rodzin osób niepełnosprawnych)
Miejsce spotkania: Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A
Termin:
I dzień – 08.09.2015 r. (wtorek), godz. 13.00-15.00
II dzień – 09.09.2015 r. (środa) , godz. 9.00-11.00

Osoby młode (do 28 roku życia, pracujące z młodzieżą)
Miejsce spotkania: Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A
Termin:
I dzień – 10.09.2015 r. (czwartek), godz. 12.00-14.00
II dzień – 11.09.2015 r. (piątek) , godz. 9.00-11.00

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności na warsztatach pod numerem telefonu 58 684 35 80 lub 530 530 733 lub mailowo: biuro@lgrkaszuby.pl.

W przypadku pytań dotyczących tworzenia Strategii oraz wyżej wymienionych spotkań informacji udzielają pracownicy Biura LGR Kaszuby od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00:

Katarzyna Hering
tel/fax (58) 684 35 80
tel. kom. 530 530 733
e-mail: h.hering@lgrkaszuby.pl

Bożena Hus
tel/fax (58) 684 35 80
tel. kom. 530 530 733
e-mail: b.hus@lgrkaszuby.pl

ZAPROSZENIE DO WSPÓLPRACY PRZY TWORZENIU LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU – 23.08.2015 r.

W niedzielę 23 sierpnia 2015 r. na placu Troyana w Chmielnie odbyło się wydarzenie kulturalne z okazji 55-lecia rocznicy wesela Zbyszka Cybulskiego i 120-lecia tradycji letniskowych Chmielna.  Na budynku, w którym mieściła się restauracja Józefinka, gdzie odbyło się najsłynniejsze w Chmielnie wesele, odsłonięto pamiątkową tablicę. Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca przedstawił widowisko pt. "Wesele Kaszubskie", wzbogacone o legendarne elementy z zabawy Cybulskich. Przedsięwzięciu towarzyszyły konkursy na najlepszego weselnego kucha i zwyczaj "Baby i Dziada". 
Uroczyste obchody zaślubin stanowiły doskonałą okazję do rozpowszechniania informacji wśród licznie zaproszonych gości, zebranych mieszkańców i turystów o działaniach podejmowanych przez Lokalna Grupę Rybacką Kaszuby, zwłaszcza w zakresie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Licząc na wsparcie, pomoc i zaangażowanie członków i mieszkańców obszaru w zakresie m. in. diagnozy problemów oraz wypracowania celów i działań służących rozwojowi terenu, zainteresowanym przekazywano materiały informacyjne.
DSC03203 DSC03220 DSC03221

PRACA NAD OPISEM POTENCJAŁU LGR KASZUBY – 19.08.2015 r.

W środę 19 sierpnia odbyły się warsztaty z wykorzystaniem techniki awers/rewers. Celem spotkania była praca nad opisem potencjału LGR Kaszuby, który został wcześniej przygotowany przez pracowników biura. Podczas warsztatów zebrane osoby podzieliły się na dwie grupy. Jedna grupa szukała zalet, patrząc w elementy opisanego wcześniej potencjału. Druga grupa natomiast szukała wad, starając się dostrzec coś więcej poza opisem. Następnie dwie grupy zaprezentowały swoje ustalenia. Podczas warsztatów powstało wiele przydatnych wniosków, które zostaną uwzględnione w LSR i poddane konsultacjom społecznym.
DSC_0001 DSC_0004 DSC_0008 DSC_0030 DSC_0036
DSC_0038 DSC_0039 DSC_0063 DSC_0065

PRACA NAD PLANEM KOMUNIKACJI LSR - 30.07.2015 r.

W dniu 30 lipca 2015 w siedzibie LGR Kaszuby odbyło się spotkanie m.in. przedstawicieli rybaków, gmin, powiatu i organizacji pozarządowych poświęcone narzędziom komunikacji, które wykorzystywane będą zarówno na etapie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) jak i jej wdrażania. Kontynuacją spotkania był warsztat heurystyczny z udziałem zaproszonych ekspertów zewnętrznych oraz pracowników Biura LGR Kaszuby, który odbył się 5 sierpnia 2015r. Efekty pracy warsztatowej uwzględnione zostaną w LSR i poddane konsultacjom społecznym. 

Wszystkich zainteresowanych zgłaszaniem pomysłów na sposoby komunikacji oraz sposoby przekazywania informacji o LSR zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety i odesłanie do LGR Kaszuby.

Ankieta word
Ankieta pdf

W przypadku pytań dotyczących tworzenia LSR informacji udzielają pracownicy Biura LGR Kaszuby od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00:

Katarzyna Hering
tel/fax (58) 684 35 80
tel. kom. 530 530 733
e-mail: k.hering@lgrkaszuby.pl

Bożena Hus
tel/fax (58) 684 35 80
tel. kom. 530 530 733
e-mail: b.hus@lgrkaszuby.pl

DSC_0790 DSC_0793 DSC_0796 DSC_0805 DSC_0807

LGR KASZUBY ZAPRASZA DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2020 (LSR) Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zaprasza do wypełnienia ankiety, która m.in. pomoże zidentyfikować potrzeby oraz określić cele i kierunki rozwoju obszaru.
Prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie do LGR Kaszuby na adres:
biuro@lgrkaszuby.pl
Do pobrania:
• Ankieta ogólna
• Ankieta dla przedstawicieli sektora rybackiego
• Ankieta dla młodzieży
• Ankieta dla osób niepełnosprawnych

SPOTKANIE ROBOCZE PRZEDSTAWICIELI ORGANÓW LGR KASZUBY W ZWIĄZKU Z OPRACOWANIEM LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU - 27.07.2015 r.

27 lipca 2015r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu i Komitetu oraz pracowników Biura LGR Kaszuby, którego przedmiotem była dyskusja nad harmonogramem opracowania lokalnej strategii rozwoju do roku 2020 (LSR) oraz analiza aktualnych informacji i dokumentów dotyczących wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.    

O LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU do 2020r. NA WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW LGR KASZUBY - 07.07.2015 r.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby było doskonałą okazją do przedstawienia, obecnym na spotkaniu członkom stowarzyszenia, aktualnego stanu prac nad lokalną strategia rozwoju do 2020r. oraz informacji o zaawansowaniu prac, na poziomie krajowym, nad dokumentami dotyczącymi wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.   
DSC_0549 DSC_0582 DSC_0583