Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

PROCEDURY WYBORU OPERACJI

PROCEDURY

Procedury wyboru i oceny operacji  w ramach LSR oraz kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów znajdują sią w poniższym dokumencie: 

• Regulamin Organizacyjny Rady LGR Kaszuby