Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Podpisane umowy w ramach PO Ryby 2007-2013

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektami zreazliowanymi przez Beneficjentów w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013:

- podpisane umowy,

- przykładowe inwestycje,

oraz z inwestycjami jednostek samorządu terytorialnego zrealizowanymi w latach 2011 – 2015:

Inwestycje