Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

PIERWSZE WARSZTATY MALOWANIA NA TKANINACH ZA NAMI

W poniedziałek 16 maja br. w siedzibie LGR Kaszuby odbyły się pierwsze warsztaty malowania na tkaninie w ramach projektu pt. „MÚCA, CHËCZ, KASTA, SÉC - budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej”, w których udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Głodnicy.

Celem zajęć jest budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej wśród dzieci i młodzieży, zachowanie różnorodności kulturowej województwa, wzrost zaangażowania w kulturę, sztukę i poszerzenie wiedzy o środowisku lokalnym poprzez poznanie przez uczestników projektu elementów tradycyjnych strojów oraz atrybutów rybackich takich jak sprzęt i narzędzia do pracy.

Warsztaty składały się z dwóch części. Podczas pierwszej, teoretycznej części dzieciom opowiedziano czym będą się zajmować na zajęciach oraz zaprezentowano za pomocą specjalnej makiety tradycyjne stroje oraz atrybuty rybackie. Uczniom zaprezentowano też przykłady strojów rybackich, stosowanych w różnych sytuacjach – stroje do pracy oraz wyjściowe. Pozyskali także informacje na temat atrybutów rybackich np. sieci, wioseł, łodzi, itp.
Następnie uczniowie poznali metody nanoszenia wzoru na tkaninę, kolejność nakładania farb, używania pędzli itp. Tę wiedzę wykorzystali w praktyce: wybrane wzory naniesione zostały na torby, a następnie pokolorowane. Bogactwo kaszubskich i rybackich wzorów pozwoliło na stworzenie przez dzieci indywidualnych i niepowtarzalnych prac.

Warsztaty są dofinansowane przez Województwo Pomorskie.
Warsztaty realizowane są w ramach działań aktywizujących lokalne społeczności LGR Kaszuby.

LOGO