Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

OSTATNIE ZAJĘCIA W RAMACH JEDNEGO Z REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Czwartkowymi zajęciami zakończyliśmy projekt pt. „Tożsamość Regionalna Pędzlem Malowana. Warsztaty Malarskie”. Szczęśliwcami, którzy wzięli udział w ostatnich warsztatach w ramach danego działania byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach. Kreatywność młodzieży przerosła nasze oczekiwania. Motywy kaszubskie, które powstały na materiałowych torbach były niezwykłe.

Zajęcia z całą pewnością przyczyniły się do realizacji głównych założeń projektu, w tym m.in. do wzmocnienia więzi dzieci i młodzieży z regionem, budowania tożsamości regionalnej i lokalnej w woj. pomorskim, wzrostu zaangażowania w kulturę i sztukę oraz poszerzenia wiedzy o środowisku lokalnym. Po stworzeniu pięknych kaszubskich malowideł uczniowie wzięli udział w zajęciach prowadzonych w sali interaktywnej w trakcie, których skorzystali m.in. z możliwości rozwiazywania quizów poświęconych tematyce kaszubskiej, ekologicznej i rybackiej oraz udali się w wirtualną podróż po okolicznych miejscowościach.

Realizację zajęć dofinansowano przez Województwo Pomorskie. Warsztaty są realizowane w ramach działań aktywizujących lokalne społeczności LGR Kaszuby.

LOGO